Harry Potter

Harry is de zoon van James Potter, een volbloed tovenaar, en Lily Potter, een heks met Dreuzelouders.
James en Lily waren beiden getalenteerde tovenaars en tegenstanders van de duistere tovenaar Heer Voldemort.
Op een koude, natte avond in 1980 voorspelde de Zieneres Sybilla Zwamdrift dat er aan het einde van de
zevende maand iemand geboren zou worden die de macht heeft om de Heer van het Duister te overwinnen.
Op 31 juli 1980 werd Harry Potter, de enige zoon van James en Lily, geboren.
De profetie van Zwamdrift leek dus betrekking te hebben op Harry, althans dat nam Voldemort aan: de profetie
had ook op Marcel Lubbermans kunnen slaan die ook rond die datum geboren is.
Maar Voldemort koos voor Harry Potter omdat Voldemort vond dat ze veel gemeen hadden: zo zijn ze bijvoorbeeld
beiden halfbloed.

Terwijl Zwamdrift de voorspelling deed werd zij afgeluisterd door Severus Sneep, op dat moment een Dooddoener,
die de informatie doorspeelde aan zijn meester, Voldemort.
Vanaf dat moment had Voldemort het op Harry en zijn vader gemunt.
Volgens Voldemort had Lily niet per se hoeven sterven; waarom niet is onbekend. Sneep, die zich bekeerd had,
gaf dit echter door aan Albus Perkamentus, die extra bescherming voor James en Lily regelde. Dat mocht niet
baten,aangezien Peter Pippeling, een voormalige familievriend, hun locatie verried aan Heer Voldemort, die
vervolgens naar het huis van James en Lily ging.
Eerst vermoordde hij James, vervolgens bood hij Lily de mogelijkheid om te blijven leven.
Zij koos er echter voor om haar leven op te offeren voor Harry, die daardoor tot op de dag van vandaag een
sterke gevoel van liefde in zich draagt, een kracht die Voldemort niet kent. Vervolgens probeerde Voldemort
ook de éénjarige Harry te vermoorden, maar wonderlijk genoeg ketste de vloek af op diens voorhoofd
(daarbij een bliksemschichtvormig litteken achterlatend), terug naar Voldemort.
Voldemort stierf niet door de vloek maar werd gereduceerd tot "minder dan een geest".
Doordat Harry als éénjarige aan Voldemorts vloek des doods is ontkomen, wordt hij
als een grote held binnen de tovenaarsgemeenschap beschouwd (men noemt hem dan ook wel "de jongen die bleef
leven", the boy who lived).
Bij de mislukte vloek heeft Voldemort overigens ongewild een aantal krachten van zichzelf (waaronder het
talent om met slangen te praten, Sisselspraak) in Harry overgeplaatst. Volgens de profetie van Zwamdrift
heeft Voldemort Harry als zijn gelijke aangemerkt, en zo Harry aangewezen als zijn meest gevaarlijke vijand.

Omdat zijn ouders overleden waren kwam Harry te wonen bij de Duffelingen.
Petunia Duffeling is de zus van Lily Potter.
De Duffelingen zijn echter niet-magisch en ook fel tegen de toverkunst gekant.
Ze hebben Harry dan ook nooit verteld over het bestaan van toverkunst en hem altijd voorgelogen over de ware
identiteit van zijn ouders. Ze hebben altijd een hekel aan Harry gehad en geprobeerd de magie uit hem te
stampen, maar dit lukte niet. Een voorbeeld dat illustreert hoezeer de Duffelingen Harry mishandelden, is
het feit dat ze hem tot aan zijn elfde verjaardag in een bezemkast onder de trap lieten slapen. Op Harry's
elfde verjaardag kwam er echter een reusachtige man, Rubeus Hagrid, met de boodschap dat Harry een tovenaar is.
Verder vertelde Hagrid hem de waarheid over zijn ouders en hij deelde hem mee, dat hij niet naar een reguliere
middelbare school zou gaan, maar naar Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus.